17

Lis

Nagrody

Maciej Ziarkowski

Poniżej podajemy pełną listę nagród możliwych do zdobycia w tegorocznej edycji zawodów KrakRobot! I miejsce: zestaw Lego Minstorms EV3 (nr seryjny 31313) ufundowany przez Sponsora Głównego zawodów - firmę Sabre, a także trzy czytniki Amazon Kindle Paperwhite 3 oraz trzy zegarki typu smartwatch od firmy EDF II miejsce: trzy tablety Samsung Galaxy Tab E oraz trzy zegarki typu smartwatch od firmy EDF III miejsce: trzy kamery przenośne GoPro Hero oraz trzy zegarki typu smartwatch od firmy EDF Zestaw Lego Mindstorms EV3